Harald Winkler

Harald Winkler

Zuid-Afrika

Harald Winkler is hoogleraar aan de Universiteit van Kaapstad (UCT) in Zuid-Afrika. Zijn onderzoeksprojecten spitsen zich toe op raakvlakken bij de mitigatie van klimaatverandering, armoede en ongelijkheid.

Professor Harald Winkler werkte twee decennia bij het Energy Research Centre (ERC), waar hij zich bezighield met klimaatverandering en economische mitigatie in de context van armoede en duurzame ontwikkeling. Hij schreef onder meer over transparantie en rechtvaardigheid en deed aan vergelijkende analyse rond mitigerende maatregelen in ontwikkelingslanden.

Zijn onderzoek droeg bij aan het energie- en klimaatbeleid op nationaal niveau en bij multilaterale onderhandelingen. Professor Winkler leidde onderzoek naar een CO2-belasting, dat de grondslag vormde voor langetermijnscenario's (LTMS) van Zuid-Afrika. Van 2010 tot 2015 was hij mede verantwoordelijk voor het programma MAPS - Mitigation Action Plans and Scenarios, waarin hij de LTMS-ervaring deelde met regeringen, onderzoekers en facilitators in andere ontwikkelingslanden.

Winkler is co-hoofdredacteur van het tijdschrift Climate Policy sedert 2017, hoofdauteur van de Intergovernmental Panel on Climate Change's Working Group III on Mitigation, en lid van de Academie van Wetenschappen van Zuid-Afrika. Hij was lid van de Zuid-Afrikaanse delegatie bij de onderhandelingen in verband met het VN-raamverdrag inzake klimaatverandering.

LIAS FELLOW
No data was found
Luc Sels – duplicate

De intentie is om in LIAS op basis van internationaal en interdisciplinair overleg wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen te laten samenbrengen.

Luc Sels

Rector KU Leuven en Co-voorzitter LIAS Foundation
Contact