Mwin-Mâalou Frédéric Dabire

Mwin-Mâalou Frédéric Dabire

Mwin-Mâalou Frédéric Dabire studeerde wetenschapsfilosofie en pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso) en filosofie en ideeëngeschiedenis aan de Universiteit van Côte d'Azur (Nice, Frankrijk).

Hij zette zijn academische opleiding voort aan de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne waar hij een master in politieke wetenschappen behaalde en waar hij momenteel een doctoraatscyclus volgt (tweede jaar van zijn proefschrift aan het Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et Techniques onder de supervisie van de professoren Pierre Wagner en Sandra Laugier).

Zijn onderwerp is het probleem van de afbakening in de epistemologie, d.w.z. de vraag naar de grens tussen wetenschap en niet-wetenschap. Deze interdisciplinariteit, die zijn intellectuele opleiding kenmerkt, heeft hem altijd in staat gesteld zich te positioneren ten opzichte van de grootste uitdaging van zijn generatie, het behoud van de planeet en het voortbestaan van de mensheid. Daarom is hij geïnteresseerd in de filosofische hulpbronnen en meer in het algemeen in de mens- en sociale wetenschappen, die kunnen worden ingezet om deze ecologische crisis aan te pakken.

LIAS FELLOW
Maatschappelijke aspecten van klimaatverandering
(2022)
Welke globale veranderingen zijn nodig om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te halen? Hoe kan beleid deze transities zo effectief en efficiënt mogelijk stimuleren, gezien de diversiteit van economische, politieke en culturele contexten van landen wereldwijd en gezien de enorme globale investeringen die voor de Parijs-doelstellingen nodig zijn?
Joost Van Meerbeeck

Bij complexe uitdagingen is interdisciplinaire synthese uiteindelijk belangrijker en relevanter dan vaktechnische expertise. Mondiale problemen vragen een internationale synthese.

Joost Van Meerbeeck

Co-voorzitter LIAS/LIAS Foundation
Contact