LIAS Foundation

Op 2 juni 2021 ondertekende de KU Leuven een overeenkomst met Joost en Hilde Van Meerbeeck-Debois en hun family office voor de oprichting van LIAS Foundation.

Metaforum

Als platform voor interdisciplinair overleg biedt Metaforum LIAS de gedroomde uitgangspositie om wetenschappelijk goed voorbereide discussies aan te gaan met internationale toponderzoekers over problemen die een belangrijke impact zullen hebben op de toekomst van onze wereldgemeenschap.

Geschiedenis

De ambitie om een Leuvens Institute for Advanced Study op te richten bestaat al geruime tijd. In 2020 beslisten rector Luc Sels en het bestuur van de KU Leuven voluit te gaan voor de uitbouw van een Leuven Institute for Advanced Study. De intentie is om LIAS op basis van internationaal en interdisciplinair overleg, wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijke uitdagingen te laten samenbrengen.

Missie

Het Leuven Institute for Advanced Studies (LIAS) brengt wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen samen op basis van interdisciplinair overleg tussen internationale toponderzoekers. Deze uitwisseling moet het traditionele disciplinaire denken doorbreken en overstijgen en leiden tot verruimende inzichten, waarmee LIAS op een heldere en inspirerende manier met de samenleving in dialoog gaat.

Hollands College

EXC – Het Hollands College is de uitvalsbasis van LIAS. Het is een van de best bewaarde universiteitscolleges van onze bijna 600-jarige universiteit. Het college is met zijn achttiende-eeuwse salons, studieruimten, vergaderzalen en prachtige binnentuin, een ideale omgeving voor studie en overleg. Het straalt geschiedenis en cultuur uit.