LEUVEN INSTITUTE FOR
ADVANCED STUDY

Het Leuven Institute for Advanced Study (LIAS) brengt wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijke uitdagingen samen op basis van interdisciplinair overleg tussen internationale toponderzoekers. Bekijk de video onderaan de pagina.

NIEUWS

9781108843508_Dementia and Society_Cover (002)
Boeklancering: Dementia & Society
Dementie wordt steeds meer erkend als een prioriteit voor de volksgezondheid en vormt één van de grootste uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Dit boek verenigt internationale experts uit verschillende disciplines, waaronder geneeskunde, sociale psychologie, verpleegkunde, economie en literatuurwetenschappen. Zij zetten zich samen in voor de ontwikkeling van een geïntegreerd beleid met focus op sociale inclusie en levenskwaliteit.

OVER LIAS

Ontdek meer over de missie, de werking en de geschiedenis van het Leuven Institute for Advanced Study, dat gevestigd is in het Hollands College.

lias_bib_missie
Missie
salon_HC
Bestuur
HollandsCollege_voorgevel
Hollands College
lias_foundation_beheerscomitee
LIAS Foundation
aula-publiek
Metaforum
hollands-college-achterzijde
Geschiedenis

PROJECTEN

LIAS buigt zich momenteel over de volgende onderwerpen:

Klimaatdemonstratie - li-an-lim-ycW4YxhrWHM-unsplash_small
Maatschappelijke aspecten van klimaatverandering
Voorjaar 2022
Hoe kijken diverse experten uit landen buiten Europa naar grote uitdagingen inzake klimaatverandering?

Data scientists. Male programmer using laptop analyzing and developing in various information on futuristic virtual interface screen. Algorithm. marketing and deep learning of artificial intelligence
Berichtgeving en Artificiële Intelligentie
Najaar 2022
Artificiële intelligentie maakt op maat gemaakte private informatie mogelijk, maar hoe transparant en correct is echter die informatie?
vergrijzing-ouderen-1200
Nieuwe woonvormen voor de boomer-generatie
Voorjaar 2023
De gezondheids- en sociale behoeften van oudere volwassenen worden complexer door het ouder worden. De manier waarop wonen en zorg momenteel worden georganiseerd, is aan herziening toe.
Recente projecten

RECENTE PROJECTEN

Ontdek de projecten die het meest recent aan bod kwamen in het LIAS:

democratie-1200
Democratie en het middenveld
Voorjaar 2019
Momenteel heerst het gevoel dat de democratie in crisis verkeert. Wat zijn de oorzaken en wat zijn de mogelijke oplossingen?
dementia-1200
Maatschappelijke aspecten van dementie
Voorjaar 2018
Wereldwijd leiden ongeveer 35 miljoen mensen aan de ziekte van Alzheimer en dementie. Dat cijfer zal de komende twintig jaar bijna verdubbelen.
jvm_quotes

Bij complexe uitdagingen is interdisciplinaire synthese uiteindelijk belangrijker en relevanter dan vaktechnische expertise. Mondiale problemen vragen een internationale synthese.

Joost Van Meerbeeck

Co-voorzitter LIAS/LIAS Foundation
Contact