Fellows

Het Leuven Institute for Advanced Study (LIAS) ontvangt internationale experts voor interdisciplinaire samenwerking met Leuvense experts rond belangrijke maatschappelijke thema’s.

Contact