Mathieu Lefebvre_BW

Mathieu Lefebvre

Frankrijk

Mathieu Lefèbvre is hoogleraar economie aan de Université de Strasbourg en was voorheen verbonden aan de Aix-Marseille School of Economics. Hij is ook adjunct-professor aan de HEC Luik en onderzoeker bij de Global Labor Organization (GLO). Hij is lid van de groep Internationale Sociale Zekerheid van het Nationale Bureau voor Economisch Onderzoek (NBER). Zijn onderzoek spitst zich toe op de determinanten van sociale voorkeuren en de invloed van sociaal beleid op individueel gedrag. Ook is hij geïnteresseerd in demografie, met name het effect van vergrijzing op welvaart.

LIAS FELLOW
hunt-han-d9Emsd3zM3I-unsplash
(Herfst 2023)

Nu we in de kritische jaren van de vergrijzing zijn beland is het eigenlijk vijf voor twaalf om een hervorming van het pensioenstelsel door te voeren, willen we adequate pensioenen voor huidige en komende generaties garanderen. De betaalbaarheid van het pensioensysteem zoals het nu is staat onder druk, en het lijkt of de bevolking, jong en oud, te weinig beseft  wat de consequenties van de status quo op hun levenstandaard kan zijn. Er leeft ook sterke sociale weerstand tegen pensioenhervormingen die als onevenwichtig worden gepercipieerd.

In België wordt zoals in andere Europese landen de discussie omtrent het financieren van solidariteit tussen generaties al enkele decennia gevoerd, en er werd ook al een redelijk evenwichtig voorstel voor een pensioenhervorming opgesteld door de Commissie Pensioenhervorming, dat echter dode letter bleef.

rector-luc-sels-zw

De intentie is om in LIAS op basis van internationaal en interdisciplinair overleg wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen te laten samenbrengen.

Luc Sels

Rector KU Leuven en Co-voorzitter LIAS Foundation
Contact