Outi Jolanki_bw

Outi Hannele Jolanki

Finland

Momenteel werkt professor Jolanki als onderzoeksleider en senior onderzoeker aan de Universiteit van Tampere, Faculteit Sociale Wetenschappen en aan de Universiteit van Jyväskylä, Departement Sociale Wetenschappen en Filosofie, in Finland. Haar centrale taken houden verband met de activiteiten van het Centre of Excellence in Research on Ageing and Care, een gezamenlijk centrum van de Universiteit van Jyväskylä, de Universiteit van Tampere en de Universiteit van Helsinki. Het multidisciplinaire centrum van het CoE AgeCare bestudeert de kwesties van veroudering, gezondheid van de ouder wordende bevolking, agency van ouderen, huisvestings- en zorgbeleid, digitalisering en migratie in een nationale en mondiale context.

Het onderzoek van professor Jolanki bestrijkt verschillende onderwerpen en de disciplines sociale gerontologie, sociologie van gezondheid en ziekte, zorgstudies, zorg- en huisvestingsbeleid. Ze heeft sinds lang belangstelling voor het concept van agency en de mogelijkheid van individuele mensen om keuzes te maken en te handelen op het gebied van ouder worden, gezondheid, woonplaats en zorg. De laatste jaren is zij geïnteresseerd geraakt in de ideeën van geografische en omgevingsgerontologie. In verband hiermee heeft haar onderzoek zich gericht op verbanden tussen leefomgeving en welzijn, gemeenschappelijke woonmodellen voor ouderen, opkomende woonmodellen die gewone woningen en dienstwoningen combineren, en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de context van vergrijzing en ouderenbeleid.

LIAS FELLOW
vergrijzing-ouderen-1200
(2023)
Met het ouder worden, worden de gezondheids- en sociale behoeften van oudere volwassenen complexer. Multimorbiditeit, het naast elkaar bestaan van twee of meer chronische ziekten, komt voor bij meer dan de helft van de volwassenen ouder dan 65 jaar. Tegelijkertijd is er minder beschikbaarheid van mantelzorgers door een smallere basis in de bevolkingspiramide, het toenemend aantal vrouwen dat is gaan werken en de grotere geografische afstand tussen ouder(s) en kind(eren). De vraag naar gezondheidsdiensten en andere vormen van ondersteuning (poetshulp, warme maaltijden, …) neemt daarom toe.
rector-luc-sels-zw

De intentie is om in LIAS op basis van internationaal en interdisciplinair overleg wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen te laten samenbrengen.

Luc Sels

Rector KU Leuven en Co-voorzitter LIAS Foundation
Contact