Rose Gilroy_bw

Rose Gilroy

Verenigd Koninkrijk

Rose Gilroy (BA MA FHEA FCIH FRSA FAcSS) is hoogleraar veroudering, planning en beleid aan de School of Architecture, Planning and Landscape, Newcastle University. Directeur van Future Homes Alliance CIC.

Professor Gilroy onderzoekt hoe huis en buurt de levenskwaliteit op latere leeftijd ondersteunen. Als academicus is zij geïnteresseerd in de relatie tussen mensen en hun plaats en hoe mensen individueel en collectief hun omgeving kunnen beïnvloeden. Haar werk gebruikt vaak een kader uit het dagelijks leven om strategieën voor overleving of bloei te onderzoeken. Rose Gilroy heeft uitgebreide onderzoekservaring met kwalitatieve en participatieve methoden: interviews, focusgroepen, foto-elicitatie en visioning. Ze zet zich in voor verandering en veel van haar werk is actiegericht. Ook richtte ze de Future Homes Alliance Community Interest Company op.

LIAS FELLOW
vergrijzing-ouderen-1200
(2023)
Met het ouder worden, worden de gezondheids- en sociale behoeften van oudere volwassenen complexer. Multimorbiditeit, het naast elkaar bestaan van twee of meer chronische ziekten, komt voor bij meer dan de helft van de volwassenen ouder dan 65 jaar. Tegelijkertijd is er minder beschikbaarheid van mantelzorgers door een smallere basis in de bevolkingspiramide, het toenemend aantal vrouwen dat is gaan werken en de grotere geografische afstand tussen ouder(s) en kind(eren). De vraag naar gezondheidsdiensten en andere vormen van ondersteuning (poetshulp, warme maaltijden, …) neemt daarom toe.
rector-luc-sels-zw

De intentie is om in LIAS op basis van internationaal en interdisciplinair overleg wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen te laten samenbrengen.

Luc Sels

Rector KU Leuven en Co-voorzitter LIAS Foundation
Contact