Jill Robbie_BW

Jill Robbie

Verenigd Koninkrijk

Jill behaalde haar rechtendiploma in 2008 aan de Universiteit van Edinburgh. Daarna voltooide ze een doctoraat getiteld 'Private Water Rights in Scots Law' aan dezelfde instelling. Na het voltooien van haar doctoraat in 2012, werd Jill een gekwalificeerd advocaat en behaalde ze het Diploma in Professional Legal Practice aan de Universiteit van Edinburgh en liep ze tussen 2013 en 2015 stage bij Brodies LLP. Jill startte als docent privaatrecht aan de Universiteit van Glasgow in augustus 2015 en werd Senior Lecturer in januari 2021.

Jill's onderzoeksinteresse ligt binnen het eigendomsrecht, natuurlijke grondstoffen en duurzaamheid. Momenteel onderzoekt ze de spanningen tussen sociale rechtvaardigheid, economische ontwikkeling en milieubescherming in de context van het recht dat het landgebruik reguleert. Ze is met name geïnteresseerd in het analyseren van deze spanningen in relatie tot water. Jill houdt zich ook bezig met rechtsvergelijking, onder andere met de rechtsgebieden van Zuid-Afrika, Louisiana en Noorwegen. Haar monografie 'Private Water Rights' werd in 2015 gepubliceerd door de Edinburgh Legal Education Trust.

pattyn_quotes

Een gezond publiek debat over de belangrijke maatschappelijke uitdagingen heeft nood aan een gemeenschappelijke en wetenschappelijk gefundeerde basis.

Bart Pattyn

Co-voorzitter LIAS en lid bestuur LIAS Foundation
Contact