Stamatia Devetzi_BW

Stamatia Devetzi

Duitsland

Fulda University of Applied Sciences

Prof. Dr. Stamatia Devetzi studeerde rechten in Athene, Rome en Osnabrück, behaalde een diploma aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Athene (1994) en promoveerde aan de universiteit van Osnabrück (1998). Na gewerkt te hebben als jurist bij de Duitse pensioenverzekeringsinstelling (1998-2003), werd ze in 2003 hoogleraar socialezekerheidsrecht in Fulda. Van 2011-2016 was ze gedelegeerd hoogleraar Publiek recht en Europees socialezekerheidsrecht aan de Universiteit van Osnabrück. Ze is al meer dan 20 jaar actief in onderwijs en onderzoek op het gebied van sociale zekerheid, Europees recht en rechtsvergelijking. Ze is lid van de adviesraad van FNA (onderzoeksinstituut van de Duitse pensioenverzekering) en van FIS (netwerk voor interdisciplinair onderzoek naar sociaal beleid, gefinancierd door het Duitse ministerie van Arbeid) en lid van de redactieraad van het European Journal of Social Security.

LIAS FELLOW
hunt-han-d9Emsd3zM3I-unsplash
(Herfst 2023)

Nu we in de kritische jaren van de vergrijzing zijn beland is het eigenlijk vijf voor twaalf om een hervorming van het pensioenstelsel door te voeren, willen we adequate pensioenen voor huidige en komende generaties garanderen. De betaalbaarheid van het pensioensysteem zoals het nu is staat onder druk, en het lijkt of de bevolking, jong en oud, te weinig beseft  wat de consequenties van de status quo op hun levenstandaard kan zijn. Er leeft ook sterke sociale weerstand tegen pensioenhervormingen die als onevenwichtig worden gepercipieerd.

In België wordt zoals in andere Europese landen de discussie omtrent het financieren van solidariteit tussen generaties al enkele decennia gevoerd, en er werd ook al een redelijk evenwichtig voorstel voor een pensioenhervorming opgesteld door de Commissie Pensioenhervorming, dat echter dode letter bleef.

pattyn_quotes

Een gezond publiek debat over de belangrijke maatschappelijke uitdagingen heeft nood aan een gemeenschappelijke en wetenschappelijk gefundeerde basis.

Bart Pattyn

Co-voorzitter LIAS en lid bestuur LIAS Foundation
Contact