Dr. Habib Chaudhury_bw

Habib Chaudhury

Canada

Dr. Habib Chaudhury, professor Gerontologie, heeft uitgebreide onderzoekservaring op het gebied van omgevingsgerontologie. Hij verricht onderzoek en geeft advies op de volgende gebieden: fysieke omgeving voor mensen met dementie in langdurige zorginstellingen, herinneringen aan thuis en persoonlijkheid bij dementie, gemeenschapsplanning en stadsontwerp voor actief ouder worden, en dementievriendelijke gemeenschappen.

Gepubliceerde boeken zijn onder meer: ‘Environments in an Aging Society: Autobiographical Perspectives in Environmental Gerontology’, ‘Remembering Home: Rediscovering the Self in Dementia’ en ‘Home and Identity in Later Life: International Perspectives’ (samen met G. Rowles). Dr. Chaudhury voert onderzoeksadviezen uit voor verschillende nationale en internationale organisaties op het gebied van planning en ontwerp van seniorenwoningen en faciliteiten voor langdurige zorg. Hij is ook verbonden aan het Centre for Research on Personhood in Dementia (van de University of British Columbia, Vancouver) en Alzheimer Catalonia (Barcelona, Spanje). Hij is hoofdredacteur van het Journal of Aging and Environment.

LIAS FELLOW
vergrijzing-ouderen-1200
(2023)
Met het ouder worden, worden de gezondheids- en sociale behoeften van oudere volwassenen complexer. Multimorbiditeit, het naast elkaar bestaan van twee of meer chronische ziekten, komt voor bij meer dan de helft van de volwassenen ouder dan 65 jaar. Tegelijkertijd is er minder beschikbaarheid van mantelzorgers door een smallere basis in de bevolkingspiramide, het toenemend aantal vrouwen dat is gaan werken en de grotere geografische afstand tussen ouder(s) en kind(eren). De vraag naar gezondheidsdiensten en andere vormen van ondersteuning (poetshulp, warme maaltijden, …) neemt daarom toe.
rector-luc-sels-zw

De intentie is om in LIAS op basis van internationaal en interdisciplinair overleg wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen te laten samenbrengen.

Luc Sels

Rector KU Leuven en Co-voorzitter LIAS Foundation
Contact