Thibault Moulaert_bw

Thibauld Moulaert

Frankrijk

Professor Moulaerts werk is gericht op de sociale constructie van het ouder worden, op het raakvlak van kennis en overheidsbeleid.

Zijn proefschrift onderzocht outplacement van werkloze oudere volwassenen (45) als een geval van (toenmalig) nieuw activeringsbeleid ('actief ouder worden in het arbeidsproces'), waarbij hij suggereerde dat het zou kunnen worden gezien als een 'nieuwe omgang met het einde van de loopbaan', die meer verantwoordelijkheid bij individuen legt. Tijdens zijn eerste postdoctoraat bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek van België (FRS-FNRS) en een periode aan het King's College in Londen verbreedde hij zijn focus door te wijzen op de sleutelrol die internationale organisaties (Europese Commissie, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Wereldgezondheidsorganisatie, Verenigde Naties) en Engelstalige onderzoekers speelden in de meervoudige definities van actief ouder worden buiten de arbeidsmarkt. Hij verlegde de aandacht naar de uitdagingen van sociale participatie en burgerschap die door dergelijke internationale discoursen worden ondersteund en bekeek de opkomst en verspreiding van "leeftijdsvriendelijke steden en gemeenschappen" wereldwijd. Hij observeerde ook de verspreiding van verschillende regelingen voor senior burgerschap in een dozijn steden in België, Spanje, de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de provincie Quebec (Canada), evenals de manier waarop deze regelingen interageren met "leeftijdsvriendelijke steden en gemeenschappen". Sinds 2016 is hij geïnteresseerd in de ruimtelijke dimensie van de vergrijzing via het sociaal-politieke gebruik van openbare banken (zie ANR JCJC Citizenbench project).

LIAS FELLOW
vergrijzing-ouderen-1200
(2023)
Met het ouder worden, worden de gezondheids- en sociale behoeften van oudere volwassenen complexer. Multimorbiditeit, het naast elkaar bestaan van twee of meer chronische ziekten, komt voor bij meer dan de helft van de volwassenen ouder dan 65 jaar. Tegelijkertijd is er minder beschikbaarheid van mantelzorgers door een smallere basis in de bevolkingspiramide, het toenemend aantal vrouwen dat is gaan werken en de grotere geografische afstand tussen ouder(s) en kind(eren). De vraag naar gezondheidsdiensten en andere vormen van ondersteuning (poetshulp, warme maaltijden, …) neemt daarom toe.
pattyn_quotes

Een gezond publiek debat over de belangrijke maatschappelijke uitdagingen heeft nood aan een gemeenschappelijke en wetenschappelijk gefundeerde basis.

Bart Pattyn

Co-voorzitter LIAS en lid bestuur LIAS Foundation
Contact