Frank De Jong_BW

Frank De Jong

Nederland

Tilburg University

Frank De Jong is hoogleraar financiële markten en risicomanagement aan Tilburg University (Nederland). Zijn onderzoek richt zich op risicomanagementinstrumenten voor financiële instellingen. Hij heeft onderzoek gedaan naar de termijnstructuur van rentetarieven en derivaten, en werkt momenteel aan vraagstukken rond waardering en risicobeheer voor pensioenfondsen. Andere aandachtsgebieden zijn internationale financiën, waaronder investeringen in opkomende markten, marktmicrostructuur en liquiditeit. Hij heeft in veel internationale tijdschriften gepubliceerd en is regelmatig reviewer voor financiële tijdschriften.

LIAS FELLOW
hunt-han-d9Emsd3zM3I-unsplash
(Herfst 2023)

Nu we in de kritische jaren van de vergrijzing zijn beland is het eigenlijk vijf voor twaalf om een hervorming van het pensioenstelsel door te voeren, willen we adequate pensioenen voor huidige en komende generaties garanderen. De betaalbaarheid van het pensioensysteem zoals het nu is staat onder druk, en het lijkt of de bevolking, jong en oud, te weinig beseft  wat de consequenties van de status quo op hun levenstandaard kan zijn. Er leeft ook sterke sociale weerstand tegen pensioenhervormingen die als onevenwichtig worden gepercipieerd.

In België wordt zoals in andere Europese landen de discussie omtrent het financieren van solidariteit tussen generaties al enkele decennia gevoerd, en er werd ook al een redelijk evenwichtig voorstel voor een pensioenhervorming opgesteld door de Commissie Pensioenhervorming, dat echter dode letter bleef.

pattyn_quotes

Een gezond publiek debat over de belangrijke maatschappelijke uitdagingen heeft nood aan een gemeenschappelijke en wetenschappelijk gefundeerde basis.

Bart Pattyn

Co-voorzitter LIAS en lid bestuur LIAS Foundation
Contact