Masi Mohammadi_bw

Masi Mohammadi

Nederland

Technische Universiteit Eindhoven, Nederland

Als hoofdonderzoeker en leider van het onderzoeksprogramma 'Empathic Environment', een lopend interdisciplinair onderzoek naar technologische en sociale aspecten van slimme gezonde buurten, wil Mohammadi een evidence-based kader ontwikkelen voor het inbedden van opkomende technologieën (zoals domotica, AI, robotica en IoT) in architectonische concepten en systemen. Daarom is het essentieel om een delicaat evenwicht te creëren tussen architectuur, technologie en de daadwerkelijke behoeften en voorkeuren van (eind)gebruikers. Door deze (ontwerp)principes en methoden te implementeren in verschillende Living Labs door heel Nederland, wil haar onderzoek de volgende generatie slimme woningen verkennen, en de impact van deze interventies op de sociaal-ruimtelijke context en het echte leven van gebruikers onderzoeken. Dit nieuwe interdisciplinaire veld vereist systematisch onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe methodologieën om opkomende woningtypologieën en hun impact op de gezondheid, het welzijn en de sociale betrokkenheid van gebruikers empirisch te evalueren.

LIAS FELLOW
vergrijzing-ouderen-1200
(2023)
Met het ouder worden, worden de gezondheids- en sociale behoeften van oudere volwassenen complexer. Multimorbiditeit, het naast elkaar bestaan van twee of meer chronische ziekten, komt voor bij meer dan de helft van de volwassenen ouder dan 65 jaar. Tegelijkertijd is er minder beschikbaarheid van mantelzorgers door een smallere basis in de bevolkingspiramide, het toenemend aantal vrouwen dat is gaan werken en de grotere geografische afstand tussen ouder(s) en kind(eren). De vraag naar gezondheidsdiensten en andere vormen van ondersteuning (poetshulp, warme maaltijden, …) neemt daarom toe.
jvm_quotes

Bij complexe uitdagingen is interdisciplinaire synthese uiteindelijk belangrijker en relevanter dan vaktechnische expertise. Mondiale problemen vragen een internationale synthese.

Joost Van Meerbeeck

Co-voorzitter LIAS/LIAS Foundation
Contact