Didier Blanchet_BW

Didier Blanchet

Frankrijk

Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), Frankrijk

Didier Blanchet, geboren op 26 januari 1957 in Parijs, begon zijn carrière als onderzoeker aan het Institut national d'études démographiques, van 1978 tot 1993. Hij was onderzoeker en vervolgens onderzoeksdirecteur. In 1993 trad hij in dienst bij INSEE als hoofd van de afdeling "Herverdeling en sociaal beleid". Hij bracht de rest van zijn carrière door bij INSEE, waar zijn laatste functie directeur Economische Studies en Synthesen was. Hij was lid van de Conseil d'orientation des retraites van 2001 tot 2014, lid van de Commission pour l'avenir des retraites in 2013 en lid van het Comité de suivi des retraites sinds de oprichting ervan. Hij was de Franse coördinator van de eerste golf van de European Share-enquête (Survey on health, ageing and retirement in Europe) en co-rapporteur voor de Commissie voor het meten van de economische prestaties van sociale vooruitgang ("Stiglitz"-commissie). Hij is auteur van talrijke artikelen over de economie van pensioenen en sociale bescherming. Hij behaalde een doctoraat en een habilitatie om onderzoek te leiden aan het Institut d'études politiques de Paris. Hij is ook alumnus van de École Polytechnique en de École nationale de la statistique et de l'administration économique. Inmiddels is hij met pensioen, maar blijft als onderzoeker geaffilieerd aan het Institute Polytechnique de Paris.

LIAS FELLOW
hunt-han-d9Emsd3zM3I-unsplash
(Herfst 2023)

Nu we in de kritische jaren van de vergrijzing zijn beland is het eigenlijk vijf voor twaalf om een hervorming van het pensioenstelsel door te voeren, willen we adequate pensioenen voor huidige en komende generaties garanderen. De betaalbaarheid van het pensioensysteem zoals het nu is staat onder druk, en het lijkt of de bevolking, jong en oud, te weinig beseft  wat de consequenties van de status quo op hun levenstandaard kan zijn. Er leeft ook sterke sociale weerstand tegen pensioenhervormingen die als onevenwichtig worden gepercipieerd.

In België wordt zoals in andere Europese landen de discussie omtrent het financieren van solidariteit tussen generaties al enkele decennia gevoerd, en er werd ook al een redelijk evenwichtig voorstel voor een pensioenhervorming opgesteld door de Commissie Pensioenhervorming, dat echter dode letter bleef.

rector-luc-sels-zw

De intentie is om in LIAS op basis van internationaal en interdisciplinair overleg wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen te laten samenbrengen.

Luc Sels

Rector KU Leuven en Co-voorzitter LIAS Foundation
Contact