Hilde Verbeek_bw

Hilde Verbeek

Nederland

Hilde Verbeek is hoogleraar langdurige zorgomgevingen bij de afdeling Health Services Research, binnen CAPHRI, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. Zij is vice-voorzitter van het Living Lab in Ageing and Long-Term Care (www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl). Dit is een interdisciplinair en formeel samenwerkingsverband van de Universiteit Maastricht met negen organisaties voor langdurige zorg, Zuyd Hogeschool en twee beroepsopleidingen. Al meer dan 20 jaar fungeert het Living Lab als een infrastructuur die wetenschappelijk onderzoek in de langdurige zorg stimuleert in co-creatie met eindgebruikers, waaronder ouderen en hun familieleden, zorgprofessionals, beleidsmakers en opleiders. Het netwerk omvat ongeveer 185 voorzieningen voor langdurige zorg (zoals verpleeghuizen, instellingen voor begeleid wonen en groepswonen) en professionele thuiszorg, en omvat ongeveer 50.000 cliënten en meer dan 27.000 medewerkers.

De onderzoekslijn van Dr. Verbeek richt zich op innovaties in de langdurige zorg voor ouderen, met name dementiezorg. In het bijzonder bestudeert zij effecten van zorgomgevingen (organisatorische, fysieke en sociale aspecten) op bewoners, zorgverleners en de bredere gemeenschap, vanuit een transdisciplinair perspectief (psychologie, verplegingswetenschap, gerontologie). Voorbeelden zijn kleinschalige, huiselijke zorgomgevingen en groene zorgboerderijen. Haar onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van evidence-based interventies en ontwerpen in de langdurige zorg. De resultaten vergemakkelijken de opleiding van eerstelijns zorgpersoneel en ondersteunen beleidsmakers bij de ontwikkeling van beste praktijkstrategieën in de organisatie van langdurige zorg.

LIAS FELLOW
vergrijzing-ouderen-1200
(2023)
Met het ouder worden, worden de gezondheids- en sociale behoeften van oudere volwassenen complexer. Multimorbiditeit, het naast elkaar bestaan van twee of meer chronische ziekten, komt voor bij meer dan de helft van de volwassenen ouder dan 65 jaar. Tegelijkertijd is er minder beschikbaarheid van mantelzorgers door een smallere basis in de bevolkingspiramide, het toenemend aantal vrouwen dat is gaan werken en de grotere geografische afstand tussen ouder(s) en kind(eren). De vraag naar gezondheidsdiensten en andere vormen van ondersteuning (poetshulp, warme maaltijden, …) neemt daarom toe.
rector-luc-sels-zw

De intentie is om in LIAS op basis van internationaal en interdisciplinair overleg wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen te laten samenbrengen.

Luc Sels

Rector KU Leuven en Co-voorzitter LIAS Foundation
Contact