Gina Cavan_BW

Gina Cavan

Verenigd Koninkrijk

Geography & Planning, Manchester University

Gina Cavan is een geograaf met bijzondere interesse in toegepaste klimatologie, stedelijke ecosystemen en stedelijk klimaat en aanpassing. Haar onderzoek verkent de interacties van het klimaat met ecosystemen en menselijke samenlevingen om de klimaatbestendigheid te versterken en gezonde, leefbare steden te creëren. Hiervoor gebruikt ze verschillende technieken, waaronder geografische informatiesystemen, GIS en milieumodellen. Haar onderzoek en onderwijs richt zich op steden in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Afrika en China, waarbij ze mondiale uitdagingen aanpakt die hardnekkig zijn in stedelijke omgevingen, zoals snelle verstedelijking, aangetaste ecosystemen, klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid, door middel van drie onderling verbonden thema's: toegepaste klimatologie, stedelijke ecosystemen en planning van stedelijke klimaatadaptatie. Haar onderzoek legt de nadruk op interdisciplinaire benaderingen en beoogt impactvol onderzoek te bevorderen dat beleid en praktijk beïnvloedt. Dit toegepaste onderzoek is van belang voor verschillende belanghebbenden en Cavan zet zich in om het publiek bij mijn onderzoek te betrekken. Ze heeft nauw samengewerkt met beleidsmakers, praktijkmensen en het publiek aan verschillende initiatieven, waaronder co-ontworpen projecten.

pattyn_quotes

Een gezond publiek debat over de belangrijke maatschappelijke uitdagingen heeft nood aan een gemeenschappelijke en wetenschappelijk gefundeerde basis.

Bart Pattyn

Co-voorzitter LIAS en lid bestuur LIAS Foundation
Contact