Atiyah Mahmood_bw

Atiyah Mahmood

Canada

Dr. Atiya Mahmood is universitair hoofddocent aan de afdeling Gerontologie van Simon Fraser University.

Dr. Mahmood is gepromoveerd in Architectuur/Environment-Behaviour Studies aan de Universiteit van Wisconsin-Milwaukee. Haar opleiding is in milieugerontologie en haar onderzoek richt zich op gezondheid en gebouwde omgevingen voor oudere volwassenen met een specifieke interesse in buurtomgevingen, mobiliteit/wandelbaarheid, actief leven en pro-sociaal gedrag/sociale betrokkenheid van diverse groepen oudere volwassenen in gemeenschapsgerichte en ondersteunende huisvesting. Ze heeft meer dan twee decennia ervaring in kwalitatief en ‘mixed methods’ onderzoek op het gebied van milieu-gedragsstudies en veroudering en gebouwde omgeving.

LIAS FELLOW
vergrijzing-ouderen-1200
(2023)
Met het ouder worden, worden de gezondheids- en sociale behoeften van oudere volwassenen complexer. Multimorbiditeit, het naast elkaar bestaan van twee of meer chronische ziekten, komt voor bij meer dan de helft van de volwassenen ouder dan 65 jaar. Tegelijkertijd is er minder beschikbaarheid van mantelzorgers door een smallere basis in de bevolkingspiramide, het toenemend aantal vrouwen dat is gaan werken en de grotere geografische afstand tussen ouder(s) en kind(eren). De vraag naar gezondheidsdiensten en andere vormen van ondersteuning (poetshulp, warme maaltijden, …) neemt daarom toe.
pattyn_quotes

Een gezond publiek debat over de belangrijke maatschappelijke uitdagingen heeft nood aan een gemeenschappelijke en wetenschappelijk gefundeerde basis.

Bart Pattyn

Co-voorzitter LIAS en lid bestuur LIAS Foundation
Contact