Kene Henkens_BW

Kène Henkens

Nederland

The Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI)

Kène Henkens is hoofd van de Themagroep Werk & Pensioen , waarnemend hoofd van de Themagroep Ouderdom & Lang Leven, en is hoogleraar Ouderdom, pensioen en levensloop aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG-RUG). Ook bekleedt hij een leerstoel Sociologie van de pensionering aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).  Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht (1998). Hij heeft veel gepubliceerd over pensioen en de vergrijzing van de beroepsbevolking. Zijn werk omvat studies naar de overgang van oudere werknemers naar hun pensioen en naar het gedrag van werkgevers in een vergrijzende arbeidsmarkt.  Hij ontving een VIDI beurs van de National Science Foundation (NWO) en een VICI beurs in 2014. Hij is associate editor van het nieuwe Oxford tijdschrift Work, Aging & Retirement. Henkens is lid van de Academia Europaea.

LIAS FELLOW
hunt-han-d9Emsd3zM3I-unsplash
(Herfst 2023)

Nu we in de kritische jaren van de vergrijzing zijn beland is het eigenlijk vijf voor twaalf om een hervorming van het pensioenstelsel door te voeren, willen we adequate pensioenen voor huidige en komende generaties garanderen. De betaalbaarheid van het pensioensysteem zoals het nu is staat onder druk, en het lijkt of de bevolking, jong en oud, te weinig beseft  wat de consequenties van de status quo op hun levenstandaard kan zijn. Er leeft ook sterke sociale weerstand tegen pensioenhervormingen die als onevenwichtig worden gepercipieerd.

In België wordt zoals in andere Europese landen de discussie omtrent het financieren van solidariteit tussen generaties al enkele decennia gevoerd, en er werd ook al een redelijk evenwichtig voorstel voor een pensioenhervorming opgesteld door de Commissie Pensioenhervorming, dat echter dode letter bleef.

jvm_quotes

Bij complexe uitdagingen is interdisciplinaire synthese uiteindelijk belangrijker en relevanter dan vaktechnische expertise. Mondiale problemen vragen een internationale synthese.

Joost Van Meerbeeck

Co-voorzitter LIAS/LIAS Foundation
Contact