Data scientists. Male programmer using laptop analyzing and developing in various information on futuristic virtual interface screen. Algorithm. marketing and deep learning of artificial intelligence

Berichtgeving en Artificiële Intelligentie

Artificiële intelligentie maakt op maat gemaakte private informatie mogelijk, maar hoe transparant en correct is echter die informatie? Artificiële intelligentie maakt het vandaag mogelijk om via gebruikersdata profielen te onderscheiden op basis waarvan beheerders van sociale netwerken en grote mediabedrijven weten welke groepen voor welk soort informatie gevoelig zijn. Hoe transparant en correct is echter die informatie?

In een democratie wordt het draagvlak voor maatschappelijke beslissingen gevormd door publieke instemming. Publieke steun berust op publieke informatie. Wetenschappelijke correctheid en interdisciplinair perspectief zijn cruciaal voor deze informatie.

Hoe beter de publieke opinie maatschappelijke ontwikkelingen inschat, hoe groter de steun voor verstandige beleidsbeslissingen. Het omgekeerde geldt jammer genoeg ook en daarom is de zorg voor de kwaliteit van media van publiek belang. Artificiële intelligentie maakt het vandaag mogelijk om door middel van gebruikersdata profielen te onderscheiden op basis waarvan beheerders van sociale netwerken en grote mediabedrijven weten welke groepen voor welk soort informatie gevoelig zijn. Die kennis wordt aangewend voor reclamedoeleinden en politieke campagnes. Het probleem van deze op maat gemaakte private informatie is dat ze onttrokken is aan het oog van het brede publiek.

Het is zo goed als onmogelijk om de juistheid van de informatie waarmee specifieke doelgroepen systematisch worden geconfronteerd, te controleren. De verspreiding van onjuiste en ongenuanceerde informatie die iemand op basis van zijn of haar gebruikersprofiel privaat toegestuurd wordt, ondergraaft de basis van gedeelde inzichten in functie waarvan verstandige politieke beslissingen gezag kunnen verwerven.

FELLOWS
Najaar 2022

Deelnemers aan dit project:

METAFORUM WERKGROEP
rector-luc-sels-zw

De intentie is om in LIAS op basis van internationaal en interdisciplinair overleg wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen te laten samenbrengen.

Luc Sels

Rector KU Leuven en Co-voorzitter LIAS Foundation
Contact