Rahul Telang_bw

Rahul Telang

Rahul Telang is Trustees-professor Informatiesystemen en Management aan het Heinz College van de Carnegie Mellon University en aan de Tepper School of Business.

Hij is breed geïnteresseerd in hoe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en de bijbehorende digitalisering van informatie consumenten, bedrijven en beleid beïnvloeden. Recentelijk heeft hij zich beziggehouden met de toekomst van arbeid, de waarde van gebruikersvaardigheden en vaardigheidstraining. Hij heeft veel werk verricht op het gebied van de digitale media-industrie, met bijzondere aandacht voor de manier waarop digitalisering (en daarmee gepaard gaande piraterij) in auteursrechtelijk beschermde sectoren de prikkels van aanbieders, distributeurs en gebruikers van inhoud beïnvloedt. Zijn onderzoek is gericht op het begrijpen en vormgeven van een optimaal beleid inzake auteursrecht en intellectuele eigendom in het tijdperk van digitalisering. Hij ontving een Sloan Foundation Industry Study fellowship en een aantal Google Faculty Awards. Hij is mededirecteur van het centrum IDEA (Initiative for Digital Entertainment Analytics). Hij heeft uitgebreid samengewerkt met de industrie en beleidsmakers over verschillende kwesties rond digitalisering van media. Hij geeft ook uitgebreid advies over dit onderwerp en schreef samen met Michael Smith het populaire boek 'Streaming, Sharing, Stealing: Big Data and the Future of Entertainment' (MIT Press).

Hij heeft gewerkt op het gebied van de economie van informatiebeveiliging en privacy. Hij is vooral geïnteresseerd in het begrijpen van de prikkels van verschillende partijen (gebruikers, bedrijven en hackers), waarom markten falen, hoe een nuttig beleidskader kan worden gecreëerd en hoe de doeltreffendheid van dergelijk beleid kan worden gemeten. Hij onderzocht de controverse rond de bekendmaking van kwetsbaarheden, de markten voor kwetsbaarheden en hun rol bij het genereren van optimale resultaten. Hij heeft onderzoek gedaan naar de rol van wetten inzake de openbaarmaking van gegevens bij identiteitsdiefstal. Hij ontving een NSF Career award voor zijn werk aan de economie van informatiebeveiliging. Hij maakt ook deel uit van Cylab en het Institute for Infrastructure Protection (I3P). Hij werkte ook aan een groot door de NSA gefinancierd project over het onderzoek naar het veiligheids- en privacygedrag van thuisgebruikers.

Rahul Telang heeft uitgebreid gepubliceerd in vele top management- en beleidstijdschriften zoals Management Science, Marketing Science, ISR, MIS Quarterly, Journal of Industrial Economics, en Journal of Policy and Management. Hij was senior editor bij ISR (Information Systems Research) en MIS Quarterly. Hij heeft veel conferenties en workshops georganiseerd en veel van zijn artikelen hebben de hoogste onderscheidingen gekregen bij tijdschriften en conferenties. Voor veel van zijn projecten heeft hij in de loop der jaren veel externe financiering gegenereerd. Hij geeft ook uitgebreid advies en houdt spreekbeurten bij verschillende bedrijven. In het bijzonder heeft hij nauw samengewerkt met Warner Brothers aan hun Home Entertainment bedrijfsstrategie met inbegrip van prijsstelling, streaming en licentiestrategieën.

LIAS FELLOW
Data scientists. Male programmer using laptop analyzing and developing in various information on futuristic virtual interface screen. Algorithm. marketing and deep learning of artificial intelligence
(2022)
Artificiële intelligentie maakt op maat gemaakte private informatie mogelijk, maar hoe transparant en correct is echter die informatie? Artificiële intelligentie maakt het vandaag mogelijk om via gebruikersdata profielen te onderscheiden op basis waarvan beheerders van sociale netwerken en grote mediabedrijven weten welke groepen voor welk soort informatie gevoelig zijn. Hoe transparant en correct is echter die informatie?
jvm_quotes

Bij complexe uitdagingen is interdisciplinaire synthese uiteindelijk belangrijker en relevanter dan vaktechnische expertise. Mondiale problemen vragen een internationale synthese.

Joost Van Meerbeeck

Co-voorzitter LIAS/LIAS Foundation
Contact