dementia-1200

Maatschappelijke aspecten van dementie

De eerste ministeriële conferentie van de WHO over wereldwijde actie tegen dementie verklaarde in 2015: "We moeten meer investeren in onderzoek om een ​​geneesmiddel te ontwikkelen, maar ook om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de steun aan hun verzorgers te verbeteren."

Dit LIAS-project legt de klemtoon niet op het ontwikkelen van een remedie, maar op het behouden van de beste kwaliteit van leven van personen met dementie in interactie met hun omgeving.

Hoe kunnen we onze samenleving zo organiseren dat we de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen verbeteren? Dit omvat de organisatie van preventie en zorg, maar ook de algemene houding van de samenleving ten opzichte van dementie.

jvm_quotes

Bij complexe uitdagingen is interdisciplinaire synthese uiteindelijk belangrijker en relevanter dan vaktechnische expertise. Mondiale problemen vragen een internationale synthese.

Joost Van Meerbeeck

Co-voorzitter LIAS/LIAS Foundation
Contact