Mythily Subramaniam-zw

Mythily Subramaniam

Singapore

Mythily Subramaniam is onderzoeksdirecteur aan het Institute of Mental Health in Singapore en er adjunct-docent aan de School of Public Health.

In het voorbije decennium was professor Subramaniam werkzaam in onderzoek naar mentale gezondheid. Haar onderzoeksinteresse omvat psychiatrische epidemiologie en kwalitatieve studies, bv. om de verspreiding van dementie vast te stellen, de economische kosten en zorglasten, of om te werken aan geletterdheid en stigma rond mentale gezondheid (daaronder dementie) in de volwassen bevolking van Singapore.

De belangrijkste bijdrage van Mythily Subramaniam tot deze interdisciplinaire reflectie over de maatschappelijke aspecten van dementie ligt in het aanbrengen van een Aziatisch perspectief op de verspreiding, patronen in de hulpvraag, en het stigma dat met dementie wordt geassocieerd, en ook op een dieper begrip van de zienswijzen en noden van zorgverstrekkers wanneer zij zorg verlenen aan personen met dementie.

LIAS FELLOW
dementia-1200
(2018)
De eerste ministeriële conferentie van de WHO over wereldwijde actie tegen dementie verklaarde in 2015: "We moeten meer investeren in onderzoek om een ​​geneesmiddel te ontwikkelen, maar ook om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de steun aan hun verzorgers te verbeteren."
jvm_quotes

Bij complexe uitdagingen is interdisciplinaire synthese uiteindelijk belangrijker en relevanter dan vaktechnische expertise. Mondiale problemen vragen een internationale synthese.

Joost Van Meerbeeck

Co-voorzitter LIAS/LIAS Foundation
Contact