Klimaatdemonstratie - li-an-lim-ycW4YxhrWHM-unsplash_small

Maatschappelijke aspecten van klimaatverandering

Welke globale veranderingen zijn nodig om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te halen? Hoe kan beleid deze transities zo effectief en efficiënt mogelijk stimuleren, gezien de diversiteit van economische, politieke en culturele contexten van landen wereldwijd en gezien de enorme globale investeringen die voor de Parijs-doelstellingen nodig zijn?

Het huidige debat over de klimaatuitdaging en de vereiste oplossingen wordt vaak gedomineerd door wetenschappers, politici, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en ngo's uit landen met een hoog inkomen. De opvattingen van landen met lage inkomens en middeninkomens kunnen hiervan aanzienlijk verschillen.

Naast gezamenlijk overleg rond de meest effectieve en kostenbewuste weg naar klimaatneutraliteit streeft deze werkgroep er daarom naar een basis te bieden voor het uitwisselen van standpunten met internationale wetenschappers uit diverse niet-Europese landen over hun culturele, politieke en economische ontwikkelingsomstandigheden en over de uitdagingen die klimaatverandering voor onze samenlevingen met zich meebrengt.

In mei 2022 komen internationale fellows in Leuven samen om aan het Leuven Institute for Advanced Study de sociale aspecten van klimaatverandering te bespreken. Binnen de zeer globale klimaatproblematiek zoals die nu voorligt worden in mei drie thema’s meer in detail besproken door Robert Jeszke, Florian Kaiser en Lindsay Bremner, die voor intensieve workshops speciaal zullen aansluiten in Leuven. Deze expertseminars worden steeds afgesloten door een openbare lezing en panelgesprek waarin het publiek kan participeren. Deze publieksmomenten vinden plaats in de refter van het Hollands College en worden tevens live gestreamd.

Programma

Vrijdag 13 mei, 16uur

‘De uitfasering van steenkool moet prioriteit zijn in de wereldklimaatstrategie’ met Prof. Robert Jeszke (The National Centre for Emissions Management KOBiZE, Polen), respondenten: Eswaran Somanathan & Jos Delbeke

Woensdag 18 mei, 19uur

‘Kunnen we gedragsverandering beïnvloeden?’ met Prof. Florian Kaiser (Universität Magdeburg, Germany), respondenten: Ángela Inés Cadena, Fekadu Beyene Aleka & Siegfried Dewitte

Woensdag 25 mei, 19uur

‘Klimaatverandering en verstedelijking’ met Prof. Lindsay Bremner (Westminster University, VK), respondenten: Luciana Travassos & Hilde Heynen.

rector-luc-sels-zw

De intentie is om in LIAS op basis van internationaal en interdisciplinair overleg wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen te laten samenbrengen.

Luc Sels

Rector KU Leuven en Co-voorzitter LIAS Foundation
Contact