Expertenlezing Lindsay Bremner: 25 mei 2022
Op 25 mei organiseert LIAS de derde en laatste van drie expertlezingen in het kader van het project ‘Maatschappelijke aspecten van klimaatverandering’. In het Hollands College spreekt Lindsay Bremner (VK) over de rol van steden in tijden van klimaatverandering.
bremner-lindsay

25 mei 2022 - Holland College

Klimaatverandering en verstedelijking

Keynote: Lindsay Bremner

Panel: Luciana Travassos en Hilde Heynen

 

Klimaatverandering leidt tot serieuze uitdagingen voor steden. Zij hebben te lijden onder de gevolgen van hittegolven en andere extreme weersomstandigheden, met als gevolg een hoger risico op overstromingen, maar ook op droogte en watertekorten. In steden worden de gevolgen van de gemiddeld hogere temperaturen bovendien nog verergerd door het zogenaamde hitte-eilandeffect: gebouwen, wegen en andere infrastructuur absorberen warmte en geven die in veel grotere mate weer af dan natuurlijke elementen (groen of watermassa’s), met als gevolg dat de temperaturen in de steden aanzienlijk hoger liggen dan in de omliggende gebieden. Dit effect wordt nog versterkt door het massale gebruik van airconditioning, waardoor de binnenlucht wordt afgekoeld maar de buitenlucht wordt opgewarmd. Steden hebben ook te lijden onder verkeersopstoppingen en de daaruit voortvloeiende vervuiling. Een modale verschuiving naar openbaar vervoer en zachte vormen van mobiliteit (te voet of met de fiets) is noodzakelijk, maar moeilijk te realiseren. Steden hebben ook de neiging om te zorgen voor stedelijke wildgroei, waardoor de schaarste aan open land en natuurreservaten nog verder wordt aangetast. In de meeste wereldsteden is er ook een ernstig probleem van ongelijkheid, waarbij gemeenschappen met lage inkomens over het algemeen de grond bewonen die het meest wordt bedreigd in termen van overstromingen of aardverschuivingen.

Terwijl de klimaatverandering ons dus aanspoort om verstedelijkingspatronen in het Noorden van de wereld om te vormen tot dichtere, groenere, op collectief vervoer gebaseerde en beter betaalbare versies van zichzelf, worden veel steden in het Zuiden van de wereld ook geconfronteerd met andere uitdagingen, zoals armoede, onveiligheid en bevolkingsgroei.

Op deze openbare LIAS-avond zal professor Lindsay Bremner (Westminster University, UK) ingaan op de rol van steden in tijden van klimaatverandering, met een focus op stedelijke planning en stedelijk beleid. LIAS fellows Luciana Travassos (Federale Universiteit van ABC, São Paulo, Brazilië) en Hilde Heynen (KU Leuven) zullen hierop reageren. Daarna zal Hilde Heynen de openbare discussie modereren.

jvm_quotes

Bij complexe uitdagingen is interdisciplinaire synthese uiteindelijk belangrijker en relevanter dan vaktechnische expertise. Mondiale problemen vragen een internationale synthese.

Joost Van Meerbeeck

Co-voorzitter LIAS/LIAS Foundation
Contact