Klimaatdemonstratie - li-an-lim-ycW4YxhrWHM-unsplash_small

Werkgroep:

Maatschappelijke aspecten van klimaatverandering

Het huidige debat over de klimaatuitdaging en de vereiste oplossingen wordt vaak gedomineerd door wetenschappers, politici, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en ngo's uit landen met een hoog inkomen. De opvattingen van landen met lage inkomens en middeninkomens kunnen hiervan aanzienlijk verschillen.

Naast gezamenlijk overleg rond de meest effectieve en kostbewuste weg naar klimaatneutraliteit streeft deze werkgroep er daarom naar een basis te bieden voor het uitwisselen van standpunten met internationale wetenschappers uit diverse niet-Europese landen over hun culturele, politieke en economische ontwikkelingsomstandigheden en over de uitdagingen die klimaatverandering voor onze samenlevingen met zich meebrengt.

jvm_quotes

Bij complexe uitdagingen is interdisciplinaire synthese uiteindelijk belangrijker en relevanter dan vaktechnische expertise. Mondiale problemen vragen een internationale synthese.

Joost Van Meerbeeck

Co-voorzitter LIAS/LIAS Foundation
Contact