Klimaatdemonstratie - li-an-lim-ycW4YxhrWHM-unsplash_small

Werkgroep:

Maatschappelijke aspecten van klimaatverandering

Het huidige debat over de klimaatuitdaging en de vereiste oplossingen wordt vaak gedomineerd door wetenschappers, politici, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en ngo's uit landen met een hoog inkomen. De opvattingen van landen met lage inkomens en middeninkomens kunnen hiervan aanzienlijk verschillen.

Naast gezamenlijk overleg rond de meest effectieve en kostbewuste weg naar klimaatneutraliteit streeft deze werkgroep er daarom naar een basis te bieden voor het uitwisselen van standpunten met internationale wetenschappers uit diverse niet-Europese landen over hun culturele, politieke en economische ontwikkelingsomstandigheden en over de uitdagingen die klimaatverandering voor onze samenlevingen met zich meebrengt.

pattyn_quotes

Een gezond publiek debat over de belangrijke maatschappelijke uitdagingen heeft nood aan een gemeenschappelijke en wetenschappelijk gefundeerde basis.

Bart Pattyn

Co-voorzitter LIAS en lid bestuur LIAS Foundation
Contact