Metaforum

Als platform voor interdisciplinair overleg biedt Metaforum LIAS de gedroomde uitgangspositie om wetenschappelijk goed voorbereide discussies aan te gaan met internationale toponderzoekers over problemen die een belangrijke impact zullen hebben op de toekomst van onze wereldgemeenschap.