Missie

Het Leuven Institute for Advanced Studies (LIAS) brengt wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen samen op basis van interdisciplinair overleg tussen internationale toponderzoekers. Deze uitwisseling moet het traditionele disciplinaire denken doorbreken en overstijgen en leiden tot verruimende inzichten, waarmee LIAS op een heldere en inspirerende manier met de samenleving in dialoog gaat.