Berichtgeving en Artificiële Intelligentie

EXC – Artificiële intelligentie maakt het vandaag mogelijk om op basis van gebruikersdata profielen te onderscheiden op basis waarvan beheerders van sociale netwerken en grote mediabedrijven weten welke groepen voor welk soort informatie gevoelig zijn. Hoe transparant en correct echter is deze informatie?