Historiek

In 2020 beslisten rector Luc Sels en het bestuur van de KU Leuven voluit te gaan voor de uitbouw van een Leuven Institute for Advanced Study. In juni 2021 ondertekent de KU Leuven een overeenkomst met schenkers Joost en Hilde Van Meerbeeck-Debois en hun family office.

2011
Hollands College
Metaforum neemt in 2011 zijn intrek in het Hollands College, met de bedoeling om dit oude universiteitscollege uit te bouwen tot een ontmoetingsplaats voor inhoudelijk overleg en culturele manifestaties.
2011
2016
Fonds Metaforum Institute
In 2016 nemen vrienden van professor Herman Van der Wee het initiatief om een fonds te creëren voor de oprichting van een Leuvens Institute of Advanced Study met de naam Metaforum Institute.
2016
2018
Maatschappelijke aspecten van dementie
Hoe moeten we de samenleving en de zorg organiseren om aan mensen met dementie een goede levenskwaliteit te bezorgen, inclusief autonomie, geborgenheid, respect en sociale integratie?
2018
2019
Democratie en civil society
Er bestaat vandaag een breed gedeeld gevoelen dat de democratie in crisis is. Vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken proberen de leden van deze werkgroep een beter zicht te krijgen op dit verschijnsel en de knelpunten, zowel op het vlak van de legitimiteit als de efficiëntie van het democratisch bestel, te duiden.
2019
Mei 2021
Save the Date
In mei 2021 ondertekenen de rector en de algemeen beheerder van de KU Leuven een overeenkomst met Joost en Hilde Van Meerbeeck-Debois en hun family office en werd de LIAS Foundation opgericht dat, verder bouwend op het Fonds Herman Van der Wee en naast de inbreng van de KU Leuven, de middelen voor de uitbouw van het LIAS voorziet.
Mei 2021
2 november 2021
Officiële voorstelling LIAS
Op 2 november 2021 wordt LIAS officieel aan het brede publiek voorgesteld met een evenement waarin Robbert Dijkgraaf (directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton), Bruno Holthof (CEO van de Oxford University Hospitals), Luc Sels (rector KU Leuven), Stefaan Vaes (voorzitter Metaforum) en Joost Van Meerbeeck met elkaar in gesprek gaan.
2 november 2021
pattyn_quotes

Een gezond publiek debat over de belangrijke maatschappelijke uitdagingen heeft nood aan een gemeenschappelijke en wetenschappelijk gefundeerde basis.

Bart Pattyn

Co-voorzitter LIAS en lid bestuur LIAS Foundation
Contact