Lode Lauwaert

Lode Lauwaert

LID VAN METAFORUM Werkgroep
Berichtgeving en Artificiële Intelligentie

Berichtgeving en Artificiële Intelligentie

Professor Bart Pattyn

Een gezond publiek debat over de belangrijke maatschappelijke uitdagingen heeft nood aan een gemeenschappelijke en wetenschappelijk gefundeerde basis.

Bart Pattyn

Co-voorzitter LIAS en lid bestuur LIAS Foundation
Contact