vibod-parthasarathi-zw

Vibodh Parthasarathi

India

Vibodh Parthasarathi speelde een voortrekkersrol op het gebied van academisch onderzoek en beleidsonderzoek naar media in India.

 

 

Vibodh Parthasarathi heeft een interdisciplinair interesse in mediabeleid, creatieve industrieën en beleidsgeletterdheid. Een recente publicatie is het co-geredigeerde dubbelnummer The Indian Media Economy (OUP 2018).

Parthasarathi voert onderzoek in samenwerking met wetenschappers uit Australië, Duitsland en Zweden. Recent onderzoek betreft zowel digitale transformatie en platformisering in media, alsook de waarde van diversiteit in mediaregulering in India.

In de periode 2017-2019 was Vibodh Parthasarathi gastprofessor aan onder meer de University of Queensland (Australië) en het Indian Institute of Technology in Bombay (India). In 2019 was hij Affiliate Researcher bij SASNET aan Lund University (Zweden).

LIAS FELLOW
democratie-1200
(2019)
Het lijkt erop dat de democratie haar efficiëntie en legitimiteit heeft verloren. Dit gevoel staat in schril contrast met de verwachtingen van 1991 aan het eind van de Koude Oorlog. In de sociale wetenschappen waren democratiseringsprocessen een sterk groeiend vakgebied. Vijfentwintig jaar later is de situatie omgekeerd.
rector-luc-sels-zw

De intentie is om in LIAS op basis van internationaal en interdisciplinair overleg wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen te laten samenbrengen.

Luc Sels

Rector KU Leuven en Co-voorzitter LIAS Foundation
Contact