Bijeenkomst 2 november 2021
HollandsCollege_voorgevel

Namens de rector van de KU Leuven bent u van harte uitgenodigd op de publieke voorstelling van LIAS op dinsdag 2 november 2021.

In de namiddag vindt er in de Grote Leeszaal van de Universiteitsbibliotheek tussen 17u-18u30 een academische zitting plaats met een lezing van Robbert Dijkgraaf en een paneldebat met Bruno Holthof, Geert Meyfroydt en Corinne Vandermeulen (geleid door Isabel Albers).

Vanaf 19u bent u welkom voor een walking dinner in het Hollands College, de thuishaven van LIAS.

jvm_quotes

Bij complexe uitdagingen is interdisciplinaire synthese uiteindelijk belangrijker en relevanter dan vaktechnische expertise. Mondiale problemen vragen een internationale synthese.

Joost Van Meerbeeck

Co-voorzitter LIAS/LIAS Foundation
Contact