LIAS voorgesteld op 2 november 2021
Op 2 november 2021 werd het Leuven Institute for Advanced Study (LIAS) officieel aan het publiek voorgesteld. Een belangrijke mijlpaal in de missie om met LIAS een basis te bieden voor internationaal en interdisciplinair overleg waarin wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijke uitdagingen samenkomen.
lias-voorgesteld

“De realisatie van LIAS is een cruciale stap voor KU Leuven om ook uit te blinken in het derde type wetenschap, de zogenoemde kritische wetenschap – naast de nieuwsgierigheidsgedreven wetenschap met kennis als doel op zich en innovatiegerichte, probleemoplossende wetenschap”, aldus rector en co-voorzitter Luc Sels.

Wetenschappelijke deelinzichten samenbrengen

De samenleving wordt geconfronteerd met nieuwe en ook bestaande essentiële uitdagingen waarop niet altijd een éénduidig antwoord bestaat. Bovendien worden we overspoeld door informatie, waardoor het moeilijk wordt opinie te onderscheiden van betrouwbare kennis. LIAS wil wetenschappelijke deelinzichten over maatschappelijke uitdagingen samenbrengen tot onderbouwde informatie waarop iedereen beroep kan doen om een gefundeerde mening te vormen.

“Wat LIAS zo uniek maakt is het feit dat ze het beste van twee werelden samenbrengt: enerzijds de universiteit met haar onafhankelijke expertise en wetenschappelijk inzicht, anderzijds een denktank waarin mensen uit verschillende disciplines samenkomen”, zegt co-voorzitter Joost Van Meerbeeck. “Het is zeker niet de bedoeling deze syntheseoefening binnenskamers te houden. LIAS wil deelnemen aan het debat van de dag en zijn inzichten delen zodat de hele maatschappij daar baat bij heeft.”

Rector Sels vult aan: “En ook over de landsgrenzen heen. LIAS groeit uit de schoot van Metaforum – dat eerder een nationale focus kent – met internationale ambities. We willen internationale onderzoekers aantrekken, zowel om onze eigen visie te voeden als om de stem van KU Leuven internationaal luider te laten weerklinken.”

rector-luc-sels-zw

De intentie is om in LIAS op basis van internationaal en interdisciplinair overleg wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen te laten samenbrengen.

Luc Sels

Rector KU Leuven en Co-voorzitter LIAS Foundation
Contact