Oprichting LIAS Foundation
Op 2 juni 2021 ondertekende de KU Leuven een overeenkomst met Joost en Hilde Van Meerbeeck-Debois en hun family office voor de oprichting van LIAS Foundation dat, verder bouwend op het Fonds Herman Van der Wee en naast de inbreng van de KU Leuven, de middelen voor de uitbouw van LIAS voorziet.
ondertekening-lias-600x400

LIAS Foundation wordt bestuurd door een beheerscomité waarin de rector, de algemeen beheerder, de groepsvoorzitters van de KU Leuven, de voorzitter en een lid van de stuurgroep van Metaforum en de initiatiefnemers van het Fonds zetelen, samen met een aantal gecoöpteerde externe leden die in functie van hun persoonlijk engagement voor een mandaat van vijf jaar deel uitmaken van het beheerscomité. Het beheerscomité wordt voorgezeten door de rector, momenteel Luc Sels en de initiatiefnemer van het Fonds, Joost Van Meerbeeck.

pattyn_quotes

Een gezond publiek debat over de belangrijke maatschappelijke uitdagingen heeft nood aan een gemeenschappelijke en wetenschappelijk gefundeerde basis.

Bart Pattyn

Co-voorzitter LIAS en lid bestuur LIAS Foundation
Contact