democratie-1200

Werkgroep:

Democratie en middenveld

Vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken proberen de leden van deze werkgroep een beter zicht te krijgen op dit verschijnsel en de knelpunten, zowel op het vlak van de legitimiteit als de efficiëntie van het democratisch bestel.

Samenstelling van de werkgroep onder coördinatie van Emmanuel Gerard

Juristen en bestuurskundigen, historici en filosofen, economisten en sociale wetenschappers kijken elk vanuit hun invalshoek naar dezelfde realiteit en proberen in dialoog tot een beter verstaan ervan te komen. Zij vertrekken van de idee dat democratie sowieso meer is dan een geheel van politieke instellingen, maar een interactie van samenleving en politiek, van betrokkenheid van middenveld en civil society.

rector-luc-sels-zw

De intentie is om in LIAS op basis van internationaal en interdisciplinair overleg wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen te laten samenbrengen.

Luc Sels

Rector KU Leuven en Co-voorzitter LIAS Foundation
Contact