vergrijzing-ouderen-1200

Werkgroep:

Nieuwe woonvormen voor de boomer-generatie

Met het ouder worden, worden de gezondheids- en sociale behoeften van oudere volwassenen complexer. Multimorbiditeit, het naast elkaar bestaan van twee of meer chronische ziekten, komt voor bij meer dan de helft van de volwassenen ouder dan 65 jaar. Tegelijkertijd is er minder beschikbaarheid van mantelzorgers door een smallere basis in de bevolkingspiramide, het toenemend aantal vrouwen dat is gaan werken en de grotere geografische afstand tussen ouder(s) en kind(eren). De vraag naar gezondheidsdiensten en andere vormen van ondersteuning (poetshulp, warme maaltijden, …) neemt daarom toe.

De manier waarop wonen en zorg momenteel worden georganiseerd, is aan herziening toe. Als de actieradius van ouderen kleiner wordt, zal de behoefte van deze groep aan thuiszorg toenemen. Ondanks de mogelijke leeftijdsgerelateerde achteruitgang in basis en instrumentele activiteiten van het dagelijks leven, geven de meeste oudere volwassenen immers nog steeds de voorkeur aan hun onafhankelijkheid en willen ze het liefst thuis of in hun eigen omgeving blijven wonen. Velen onder hen wonen echter in grote gezinswoningen op locaties die enkel per auto vlot bereikbaar zijn. Dat maakt de organisatie van thuiszorg complex en duur.  Alternatieve woonvormen zoals cohousing of zorggeschikte appartementen op goed gesitueerde locaties kunnen een oplossing bieden waardoor een transfer naar een zorginstelling kan worden vermeden en de zorg betaalbaar kan blijven. Daarnaast dienen we na te gaan hoe onze steden en wijken zorg- en oudervriendelijker kunnen worden ingericht.

jvm_quotes

Bij complexe uitdagingen is interdisciplinaire synthese uiteindelijk belangrijker en relevanter dan vaktechnische expertise. Mondiale problemen vragen een internationale synthese.

Joost Van Meerbeeck

Co-voorzitter LIAS/LIAS Foundation
Contact