Ivana Vukorepa_BW

Ivana Vukorepa

Kroatië

Universiteit van Zagreb

Ivana Vukorepa was Fulbright gastonderzoeker aan het Georgetown University Law Center. In 2011 behaalde ze haar doctoraat in de rechtswetenschappen aan de Universiteit van Zagreb. Sinds 2004 werkt ze bij de vakgroep Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Zagreb. Daarvoor werkte ze bij een advocatenkantoor als stagiaire en bij het Kroatische ministerie voor Europese Integratie als deskundige medewerker en afdelingshoofd. Van 2005 tot 2012 was ze bij de onderhandelingen voor de toetreding van de Republiek Kroatië tot de EU hoofd van de werkgroep voor het onderhandelingshoofdstuk ‘Vrij verkeer van werknemers’.

Ze heeft actief deelgenomen aan nationale en internationale conferenties en seminars en aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en vrij verkeer van werknemers. In het socialezekerheidsrecht heeft ze een bijzondere belangstelling voor pensioenen. Ze is auteur en co-auteur van wetenschappelijke artikelen en boeken en is lid van verschillende redacties van wetenschappelijke tijdschriften en beroepsverenigingen. Ze werkt als professioneel adviseur en medewerker mee aan verschillende onderzoeksprojecten, evenals aan de Europese onafhankelijke expertnetwerken zoals: ESPN op het gebied van sociaal beleid (van 2014 tot 2018), MoveS op het gebied van vrij verkeer van werknemers, detachering van werknemers en coördinatie van sociale zekerheid (vanaf 2018) en ECE op het gebied van arbeidsrecht, werkgelegenheid en arbeidsmarktbeleid (sinds 2020).

LIAS FELLOW
hunt-han-d9Emsd3zM3I-unsplash
(Herfst 2023)

Nu we in de kritische jaren van de vergrijzing zijn beland is het eigenlijk vijf voor twaalf om een hervorming van het pensioenstelsel door te voeren, willen we adequate pensioenen voor huidige en komende generaties garanderen. De betaalbaarheid van het pensioensysteem zoals het nu is staat onder druk, en het lijkt of de bevolking, jong en oud, te weinig beseft  wat de consequenties van de status quo op hun levenstandaard kan zijn. Er leeft ook sterke sociale weerstand tegen pensioenhervormingen die als onevenwichtig worden gepercipieerd.

In België wordt zoals in andere Europese landen de discussie omtrent het financieren van solidariteit tussen generaties al enkele decennia gevoerd, en er werd ook al een redelijk evenwichtig voorstel voor een pensioenhervorming opgesteld door de Commissie Pensioenhervorming, dat echter dode letter bleef.

rector-luc-sels-zw

De intentie is om in LIAS op basis van internationaal en interdisciplinair overleg wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen te laten samenbrengen.

Luc Sels

Rector KU Leuven en Co-voorzitter LIAS Foundation
Contact