Michael Otsuka_BW

Michael Otsuka

Verenigde Staten

Rutgers Uiversity

Michael Otsuka is D.Phil en BPhil, Balliol College, Oxford. B.A., Yale. Zijn huidige onderzoeksinteresses omvatten de waarde en metafysica van risico's en kansen op voordelen; wederkerigheid en samenwerking; risicopooling, pensioenen en verzekeringen; eigendom en de aard van geld; links-libertarisme versus sociaaldemocratie en socialisme; prioritarisme, egalitarisme en de gescheidenheid van personen. Momenteel legt hij de laatste hand aan een boek dat voortkomt uit zijn Oxford Uehiro Lectures in 2020, getiteld How to Pool Risks across Generations: The Case for Collective Pensions (Oxford University Press, verschijnt binnenkort). Hij doceerde eerder aan de UCLA, University College London en de London School of Economics.

LIAS FELLOW
hunt-han-d9Emsd3zM3I-unsplash
(Herfst 2023)

Nu we in de kritische jaren van de vergrijzing zijn beland is het eigenlijk vijf voor twaalf om een hervorming van het pensioenstelsel door te voeren, willen we adequate pensioenen voor huidige en komende generaties garanderen. De betaalbaarheid van het pensioensysteem zoals het nu is staat onder druk, en het lijkt of de bevolking, jong en oud, te weinig beseft  wat de consequenties van de status quo op hun levenstandaard kan zijn. Er leeft ook sterke sociale weerstand tegen pensioenhervormingen die als onevenwichtig worden gepercipieerd.

In België wordt zoals in andere Europese landen de discussie omtrent het financieren van solidariteit tussen generaties al enkele decennia gevoerd, en er werd ook al een redelijk evenwichtig voorstel voor een pensioenhervorming opgesteld door de Commissie Pensioenhervorming, dat echter dode letter bleef.

rector-luc-sels-zw

De intentie is om in LIAS op basis van internationaal en interdisciplinair overleg wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen te laten samenbrengen.

Luc Sels

Rector KU Leuven en Co-voorzitter LIAS Foundation
Contact