Boeklancering: Dementia & Society
Dementie wordt steeds meer erkend als een prioriteit voor de volksgezondheid en vormt één van de grootste uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Dit boek verenigt internationale experts uit verschillende disciplines, waaronder geneeskunde, sociale psychologie, verpleegkunde, economie en literatuurwetenschappen. Zij zetten zich samen in voor de ontwikkeling van een geïntegreerd beleid met focus op sociale inclusie en levenskwaliteit.
9781108843508_Dementia and Society_Cover (002)

Dementie vormt één van de grootste uitdagingen voor onze samenleving en wordt steeds meer erkend als prioritair voor de volksgezondheid. Tegelijkertijd is er een groeiend besef dat de zoektocht naar een remedie voor de ziekte van Alzheimer en andere oorzaken van dementie moet worden aangevuld met inspanningen om het leven van mensen met dementie te verbeteren.

In dit boek worden wereldexperts van verschillende vakgebieden gehoord, waaronder geneeskunde, sociale psychologie, verpleegkunde, economie en literatuurwetenschappen. Om een beter ​​begrip te krijgen van dementie en hoe de zorg voor dementie georganiseerd moet worden, is het noodzakelijk om inzichten uit verschillende disciplines samen te brengen. Dit boek biedt antwoorden op deze kennislacune en geeft een geïntegreerde kijk op dementie als resultaat van uitgebreide discussies tussen experts.

Terwijl er gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een geïntegreerd beleid gericht op sociale inclusie en kwaliteit van leven, dementie en samenleving, herinnert Dementia & Society de lezer eraan dat een betere toekomst voor personen met dementie een collectieve verantwoordelijkheid betreft.

Dit boek kwam tot stand  dankzij de werkgroep "Maatschappelijk aspecten van dementie" en wordt uitgegeven door Cambridge University Press.

> Flyer (met kortingscode)

> Bestel het boek

 

jvm_quotes

Bij complexe uitdagingen is interdisciplinaire synthese uiteindelijk belangrijker en relevanter dan vaktechnische expertise. Mondiale problemen vragen een internationale synthese.

Joost Van Meerbeeck

Co-voorzitter LIAS/LIAS Foundation
Contact