Covid-19 en vaccinatie: welke strategie? Debat met Bruno Holthof
De Covid-19-pandemie heeft ons veel geleerd. Ze heeft ons geleerd hoe kwetsbaar onze sociale en economische interacties zijn, maar ook hoe een crisis aanleiding geeft tot creativiteit en inzet.
covid-19-research

In het debat tijdens de officiële presentatie van LIAS zal er een discussie plaatsvinden tussen Bruno Holthof (CEO Oxford University Hospitals), Geert Meyfroidt (Kliniekhoofd UZ Leuven) en Corinne Vandermeulen (Leuven Universitair Vaccinologie Centrum). Ze praten over wat de pandemie ons leert over de opzet van vaccinatiestrategieën en over hoe men tijdens een pandemie de draagkracht van de intensive care units kan versterken.

Crisissen verplichten ons alternatieve paden te bewandelen. Niet iedereen koos voor dezelfde alternatieven. Welke strategieën waren het meest performant en hoe kunnen we ons voorbereiden op een nieuwe pandemie?

pattyn_quotes

Een gezond publiek debat over de belangrijke maatschappelijke uitdagingen heeft nood aan een gemeenschappelijke en wetenschappelijk gefundeerde basis.

Bart Pattyn

Co-voorzitter LIAS en lid bestuur LIAS Foundation
Contact