Opname beschikbaar voor Lezing Rose Gilroy 'Living the good life in old age - What’s housing got do with it?'
Prof. Rose Gilroy bespreekt hoe huis en buurt de levenskwaliteit op latere leeftijd ondersteunen.
johannes-plenio-ub0HbYE5c0s-unsplash

'Ageing-well-in-place' en de behoefte aan toekomstige woningen

Bekijk hier de opname

Uit het werk van de WHO rond Healthy Cities en Age Friendly Cities en uit recenter onderzoek blijkt dat ons vermogen om een gezond en gelukkig leven te leiden niet voortkomt uit interacties met onze medisch consulenten, maar uit ons vermogen om goede keuzes te maken in het dagelijks leven. Deze discussie gaat in op hoe deze ideeën ten grondslag liggen aan het maken van leeftijdsvriendelijke plaatsen, het Schotse concept van Caring Places en de wereldwijde groei van 15-minutenwijken. In deze concepten en strategieën ligt de nadruk op het ontwikkelen van intergenerationele ruimte die de cohesie binnen de gemeenschap en investeringen in de lokale economie bevordert.

Hoewel een focus op gedeelde ruimte ons denken over plaatsen kan sturen en ondanks de toegenomen belangstelling voor multigenerationele woningen, is er nog steeds sprake van een toenemende segregatie van woningen en diensten langs generationele lijnen. Onze recente gezamenlijke ervaring met COVID-19 en ons bewustzijn van de aanhoudende pandemie van isolement en eenzaamheid zouden moeten leiden tot een grotere diversiteit aan keuzes voor het latere leven. In het Verenigd Koninkrijk gebeurt dit niet omdat de beslissing over de te bouwen woningen aan de markt wordt overgelaten. In haar lezing gaat prof. Rose Gilroy in op deze situatie en op hoe we verandering kunnen bevorderen. Zij wordt ingeleid door prof. Hilde Heynen. Prof. Mieke Deschodt en prof. Pascal De Decker zullen achteraf samen met prof. Gilroy in discussie gaan.

Dit event kadert in het huidige LIAS project Nieuwe woonvormen voor de boomergeneratie.

rector-luc-sels-zw

De intentie is om in LIAS op basis van internationaal en interdisciplinair overleg wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen te laten samenbrengen.

Luc Sels

Rector KU Leuven en Co-voorzitter LIAS Foundation
Contact