Werkgroep:

Water: schaarste en overlast

DEELNEMENDE WERKGROEPLEDEN
LIAS-PROJECT
jvm_quotes

Bij complexe uitdagingen is interdisciplinaire synthese uiteindelijk belangrijker en relevanter dan vaktechnische expertise. Mondiale problemen vragen een internationale synthese.

Joost Van Meerbeeck

Co-voorzitter LIAS/LIAS Foundation
Contact