ries-bosch-9xi5hHHy360-unsplash

Werkgroep:

Water: schaarste en overlast

Door de klimaatverandering neemt de kans op hydrologische extremen toe, met zowel meer langdurige droogteperiodes als intense regenval. Vlaanderen is erg kwetsbaar voor deze klimaatevolutie omwille van zijn hoge bevolkingsdichtheid, hoge waterverbruik, hoge graad van urbanisatie en sterke drainage. Er is nood aan aanpassing van ons waterbeheer om ons beter te wapenen tegen de risico’s. De afgelopen zomers hebben de sense of urgency hierrond duidelijk gemaakt.

Dit project focust op de interdisciplinaire aspecten van het waterbeheer en vertrekt daarbij van de interdisciplinaire expertise aanwezig aan de KU Leuven. Samen met de internationale fellows kijken we o.a. naar de link met ruimtelijke planning en planning/ontwerp van de bebouwde omgeving, energiebeheer, voedselvoorziening, de economische aspecten, het belang van goede communicatie naar de burger en de verschillende sectoren, rekening houdend met gedragspsychologie, en de koppelkansen inzake biodiversiteitsversterking en het aantrekkelijker maken van onze leefomgeving.

pattyn_quotes

Een gezond publiek debat over de belangrijke maatschappelijke uitdagingen heeft nood aan een gemeenschappelijke en wetenschappelijk gefundeerde basis.

Bart Pattyn

Co-voorzitter LIAS en lid bestuur LIAS Foundation
Contact