Berichtgeving en Artificiële Intelligentie

EXC – Artificiële intelligentie maakt het vandaag mogelijk om op basis van gebruikersdata profielen te onderscheiden op basis waarvan beheerders van sociale netwerken en grote mediabedrijven weten welke groepen voor welk soort informatie gevoelig zijn. Hoe transparant en correct echter is deze informatie?

Maatschappelijke aspecten van klimaatverandering

EXC – Welke globale veranderingen zijn nodig om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te halen? Hoe kan beleid zo effectief en efficiënt mogelijk deze transities stimuleren, gezien de diversiteit van economische, politieke en culturele contexten van verschillende landen over de hele wereld en gezien de enorme globale investeringen die voor de Parijs-doelstellingen nodig zijn ?