Berichtgeving en Artificiële Intelligentie - events in november en december 2022
ai-450x300

LIAS verwelkomt internationale fellows voor een uitwisseling met de Leuvense werkgroep 'Berichtgeving en AI' in het najaar van 2022. We organiseren twee publieke evenementen in het kader van dit project:

Op 26 november (19.00-20.30) organiseren we een paneldiscussie 'Waarom is berichtgeving van publiek belang?' in het Hollands College in Leuven. Meer details en inschrijven via deze link.

Op 1 december (19.00-21.00) organiseren we een avonddebat getiteld Tech Voices in de refter van het Hollands College in Leuven. Meer details en inschrijven via deze link.

 

pattyn_quotes

Een gezond publiek debat over de belangrijke maatschappelijke uitdagingen heeft nood aan een gemeenschappelijke en wetenschappelijk gefundeerde basis.

Bart Pattyn

Co-voorzitter LIAS en lid bestuur LIAS Foundation
Contact