Waarom is berichtgeving van publiek belang? - 26 november 2022
Bert en Rik_bw

Panelgesprek met Bert De Vroey & Rik Van Cauwelaert
Gemodereerd door Axel Buysse

26 november 2022, van 19.00-20.30 uur, gevolgd door een receptie
Locatie: Refter, Hollands College, Leuven

Hoe zien jullie de publieke functie van berichtgeving? Is het voor de vorming van een kritische en alerte publieke opinie voldoende dat er goede kwaliteitskranten zijn en dat er via radio en televisie betrouwbare nieuwsberichten worden verspreid, of is het belangrijk dat alle media en in die zin ook populaire media en tabloids er alles aan doen om een zo kritisch en alert mogelijke publieke opinie te creëren? Wat gaat er in een samenleving verkeerd als de berichtgeving niet tegemoet komt aan haar publieke functie? Waaraan moet berichtgeving precies voldoen om aan die publieke functie te kunnen beantwoorden? Hoe is een commerciële aanpak te verzoenen met de publieke functie van journalistiek?

Journalisten Bert De Vroey (VRT) en Rik Van Cauwelaert (De Tijd) gaan tijdens deze LIAS avond in debat over de publieke functie van verslaggeving. Axel Buyse (voormalig afgevaardigde van de Vlaamse regering bij de EU) zal het debat modereren. Dit panelgesprek vormt het startschot van het LIAS project ‘Berichtgeving & Artificiële Intelligentie’.

De vraag ‘waarom is berichtgeving van publiek belang?’ staat centraal in het overleg met de LIAS fellows van het project ‘Berichtgeving en Artificiële Intelligentie’. Als we er immers in slagen duidelijk te maken waar berichtgeving aan tegemoet moet komen, wat haar publieke functie is en hoe ze die functie het beste kan vervullen, dan kunnen we dat als uitgangspunt gebruiken om te bepalen op welke manier AI kan worden ingezet in moderne media. We zien dan beter welk gebruik van AI de publieke functie van berichtgeving ondersteunt, en welke haar ondermijnt.

Als u het debat persoonlijk wilt bijwonen, kan u zich via onderstaand formulier inschrijven.

Dit evenement heeft als voertaal Engels en zal ook beschikbaar zijn via livestream.

rector-luc-sels-zw

De intentie is om in LIAS op basis van internationaal en interdisciplinair overleg wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen te laten samenbrengen.

Luc Sels

Rector KU Leuven en Co-voorzitter LIAS Foundation
Contact