Nieuwe woonvormen voor de boomergeneratie

EXC – In vele landen werd de basis van de bevolkingspiramides de voorbije jaren smaller. Deze trend zal in de komende jaren versnellen aangezien overal waar een zekere welvaart is bereikt, het geboortecijfer daalt en de levensverwachting toeneemt. Moderne samenlevingen zijn nog niet ingesteld op deze gewijzigde situatie.

Berichtgeving en Artificiële Intelligentie

EXC – Artificiële intelligentie maakt het vandaag mogelijk om op basis van gebruikersdata profielen te onderscheiden op basis waarvan beheerders van sociale netwerken en grote mediabedrijven weten welke groepen voor welk soort informatie gevoelig zijn. Hoe transparant en correct echter is deze informatie?

Maatschappelijke aspecten van klimaatverandering

EXC – Welke globale veranderingen zijn nodig om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te halen? Hoe kan beleid zo effectief en efficiënt mogelijk deze transities stimuleren, gezien de diversiteit van economische, politieke en culturele contexten van verschillende landen over de hele wereld en gezien de enorme globale investeringen die voor de Parijs-doelstellingen nodig zijn ?

Democratie en het middenveld

EXC – Het lijkt erop dat de democratie haar efficiëntie en legitimiteit heeft verloren. Dit gevoel staat in schril contrast met de verwachtingen van 1991 aan het eind van de Koude Oorlog. In de sociale wetenschappen waren democratiseringsprocessen een sterk groeiend vakgebied. Vijfentwintig jaar later is de situatie omgekeerd.

Maatschappelijke aspecten van dementie

De eerste ministeriële conferentie van de WHO over wereldwijde actie tegen dementie verklaarde in 2015: “We moeten meer investeren in onderzoek om een ​​geneesmiddel te ontwikkelen, maar ook om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de steun aan hun verzorgers te verbeteren.”