De consequenties van vergrijzing

De consequenties van vergrijzing

In veel landen werd de basis van de bevolkingspiramide de voorbije jaren smaller. Deze trend zal in de komende jaren versnellen aangezien overal waar een zekere welvaart is bereikt, het geboortecijfer daalt en de levensverwachting toeneemt. Moderne samenlevingen zijn nog niet ingesteld op deze gewijzigde situatie.

 

 

In de manier waarop in het algemeen nagedacht wordt over werken, sociale zekerheid, wonen en sociale interacties, wordt er nog onvoldoende met de vergrijzing rekening gehouden.

Vergrijzing heeft echter consequenties op verschillende vlakken. In tal van landen met een welvaartstraditie dreigt bijvoorbeeld het sociale zekerheidssysteem onhoudbaar te worden, omdat het momenteel gefinancierd wordt op basis van het inkomen van een krimpende actieve bevolking ten behoeve van een groeiende groep economisch inactieven. Wat zijn de mogelijkheden om mensen langer actief te betrekken in het arbeidsproces?

Ook de organisatie van het wonen en de zorg dient herbekeken te worden: de actieradius van de oudsten vermindert, en de behoefte aan thuiszorg groeit voor hen. Alternatieve woonvormen zoals co-housing of zorgflats op goede locaties kunnen oplossingen bieden, waardoor de verhuis naar een woonzorgcentrum vermeden kan worden. Wat zijn de mogelijkheden en randvoorwaarden om steden en buurten meer zorgvriendelijk in te richten?

FELLOWS

Internationale Fellows worden naar LIAS uitgenodigd voor interdisciplinair debat met Leuvense experten.

Voorjaar 2023
Joost Van Meerbeeck

Bij complexe uitdagingen is interdisciplinaire synthese uiteindelijk belangrijker en relevanter dan vaktechnische expertise. Mondiale problemen vragen een internationale synthese.

Joost Van Meerbeeck

Co-voorzitter LIAS/LIAS Foundation
Contact