Nieuwe woonvormen voor de boomer-generatie

EXC – In vele landen werd de basis van de bevolkingspiramides de voorbije jaren smaller. Deze trend zal in de komende jaren versnellen aangezien overal waar een zekere welvaart is bereikt, het geboortecijfer daalt en de levensverwachting toeneemt. Moderne samenlevingen zijn nog niet ingesteld op deze gewijzigde situatie.