LEUVEN INSTITUTE FOR
ADVANCED STUDY

Het Leuven Institute for Advanced Study (LIAS) brengt wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijke uitdagingen samen op basis van interdisciplinair overleg tussen internationale toponderzoekers. Bekijk de video onderaan de pagina.

NIEUWS

20240502_091356 (1)
Wandeling: Water in de stad – door de eeuwen heen

OVER LIAS

Ontdek meer over de missie, de werking en de geschiedenis van het Leuven Institute for Advanced Study, dat gevestigd is in het Hollands College.

lias_bib_missie
Missie
salon_HC
Bestuur
HollandsCollege_voorgevel
Hollands College
lias_foundation_beheerscomitee
LIAS Foundation
aula-publiek
Metaforum
hollands-college-achterzijde
Geschiedenis

PROJECTEN

LIAS buigt zich momenteel over de volgende onderwerpen:

vergrijzing-ouderen-1200
Nieuwe woonvormen voor de boomergeneratie
Voorjaar 2023
De gezondheids- en sociale behoeften van oudere volwassenen worden complexer door het ouder worden. De manier waarop wonen en zorg momenteel worden georganiseerd, is aan herziening toe.
hunt-han-d9Emsd3zM3I-unsplash
Uitgangspunten voor een evenwichtige pensioenshervorming
Najaar 2023
In deze LIAS werkgroep wordt nagegaan wat de uitgangspunten voor een evenwichtige en sociaal rechtvaardige pensioenhervorming kunnen zijn.
ries-bosch-9xi5hHHy360-unsplash
Water: schaarste en overlast
Voorjaar 2024
Dit project focust op de interdisciplinaire aspecten van het waterbeheer, o.a. de link met ruimtelijke planning, energiebeheer, voedselvoorziening, de economische aspecten, ...
Recente projecten

RECENTE PROJECTEN

Ontdek de projecten die het meest recent aan bod kwamen in het LIAS:

Data scientists. Male programmer using laptop analyzing and developing in various information on futuristic virtual interface screen. Algorithm. marketing and deep learning of artificial intelligence
Berichtgeving en Artificiële Intelligentie
Najaar 2022
Artificiële intelligentie maakt op maat gemaakte private informatie mogelijk, maar hoe transparant en correct is echter die informatie?
Klimaatdemonstratie - li-an-lim-ycW4YxhrWHM-unsplash_small
Maatschappelijke aspecten van klimaatverandering
Voorjaar 2022
Hoe kijken diverse experten uit landen buiten Europa naar grote uitdagingen inzake klimaatverandering?

democratie-1200
Democratie en het middenveld
Voorjaar 2019
Momenteel heerst het gevoel dat de democratie in crisis verkeert. Wat zijn de oorzaken en wat zijn de mogelijke oplossingen?
dementia-1200
Maatschappelijke aspecten van dementie
Voorjaar 2018
Wereldwijd leiden ongeveer 35 miljoen mensen aan de ziekte van Alzheimer en dementie. Dat cijfer zal de komende twintig jaar bijna verdubbelen.
jvm_quotes

Bij complexe uitdagingen is interdisciplinaire synthese uiteindelijk belangrijker en relevanter dan vaktechnische expertise. Mondiale problemen vragen een internationale synthese.

Joost Van Meerbeeck

Co-voorzitter LIAS/LIAS Foundation
Contact